جابجایی خانه بهاران با خانه ی شکوفه های 1

 به علت محدودیت ساختمان پسران (6-12 سال) از شهرک کارشناسان به خانه بهزیستی واقع در شهرک گلستان نبش آپارتمان 112 واحده ی گلستان انتقال یافتند و همچنین بهاران(دختران 12-18 سال) به بخش کارشناسان میدان فرهنگ خیابان طراوت پلاک 19 منتقل شدند. جهت اطلاع خیرین ارزشمند من بعد شماره های هر مرکز جهت تماس به شرح ذیل می باشد.

بخش پسران:  33422377

بخش بهاران: 33422377- 33761542

1400-07-06