کاشت درخت توسط کودکان شکوفه ها به مناسبت عید مبعث

به مناسبت جشن بزرگ اسلامی( عیدمبعث)،زمین مزروعی اهدائی خیر بزرگوارجناب آقای حاج کاظم ملاباشی که درآن به اسم هرکودکی که دراین موسسه خیریه نگهداری می شوند یک درختی در دور این زمین موقوفه ،وقف گردیده به اسم موسسه توسط خود بچه هاکاشته شد.

1400-07-06